Monday, 15 August 2011

Swami Samarth Tarak Mantraनिशंक हो निर्भय हो मना रे 
प्रचंड स्वमिबाळ पाठीशिरे 
अतर्क्य अवधूत हे स्मरण स्वामी 
अशक्यही शक्या करतील स्वामी

जिथे स्वामी काय तिथे न्यून काय
स्वये भक्त प्ररबधहा घडवी ही माय 
आडण्य विन काळ ना नेई त्याला
परलोकाही ना भीती तयाला 
उगाच भीतोस भय हे पळू दे

जावळी उभी स्वामी स्वामी शक्ति कळू दे
खरा होशी जागा श्रध्ये साहित 
कसा होशी त्याविन तू स्वामी भक्त
कितीदा दिला बोल त्यांनीच हात 
नको दगमगू स्वामी देतील सात

विभुतीचे नमद्मन ध्यनर्थी तीर्थ स
स्वमीच या पंच प्राणमृतात
हे तीर्थ घे आठवी रे प्रचीती
ना सोडेल स्वामी ज्या घेई हाती...

No comments:

Post a Comment

About Shree Swami Samarth

Akkalkot Niwasi Shri Swami Samartha also known as Swami Samartha Maharaj, Swami Maharaj is a household word in Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh.

Swami Samartha of Akkalkot is considered by many to be the very form of Sri Nrusimha Saraswati of Ganagapur. Occasionally, Swamy said that he was Nrusimha Bhan and that he was from kadaliban near Srisailam confirmed that he was Nrusimha Saraswati. Swamy took up numerous names at different places which made it hard to trace his travels. He plunged into mahasamadhi in 1878.

Popular Posts